ТУРЦИ ПОНОВО НАПЛАЋУЈУ У БЕОГРАДУ! Ево о чему се ради…

објавио Српски Глас

Турска компанија Кенткарт добила је посао наплате карата и управљања возилима јавног превоза у Београду. Секретаријат за јавни превоз донео је одлуку да уговор након спроведеног тендера повери овој компанији, иначе власнику предузећа  Apex Solution Technology, који је и до сада управљао системом БусПлус, пише еКапија.

Уговор је вредан 10,56 милиона динара са ПДВ-ом.

Групу понуђача која је изабрана на тендеру чине компаније Kentkart Southeast Europe Beograd, Kentkart Ege Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi i Kent Kart Anadolu Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi из Истанбула у Турско, подсећа еКапија.

Уговор се, како је раније наведено закључује на 13 година, а дејство уговора почиње 45. дана од дана закључења.

Новом партнеру биће поверена експлоатација и одржавање система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду.

Предмет уговора ће обухватити и одржавање хардвера (опреме) и софтвера, као и услуге везане за функционисање система – контрола путника, организовање продајне мреже: продаје карата и допуна, издавање картица и пратеће услуге, као и унапређење постојећег система, односно имплементација и унапређење новог система.

Понуду на градском тендеру доставио је и конзорцијум компанија  Bus Logic Пожаревац и Пента из Пуле у Хрватској, а она је била вредна 10,68 милиона, али је онда одбијена, јер, како се наводи „понуђач није у складу са захтевима из конкурсне документације у понуди доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде – банкарску гаранцију – оригинал“.

У одлуци о додели уговора наводи се да овај понуђач не испуњава финансијски и економски капацитет – понуђач није у последње две финансијске године (2018. и 2019) остварио укупни приход у збирном износу од најмање 1.000.000.000 динара.

Измене у уговору
Заменик градоначелника Београда Горан Весић раније је најавио и да је новим уговором, у односу на претходни, предвиђен мањи проценат накнаде за приватног оператора од максималних 7,92 одсто уместо 8,53 одсто.

Навео је да је, осим мање провизије, предвиђен и лимит на зараду приватног партнера и додао да, уколико приходи од продаје карата пређу 900 милиона динара месечно, приватни партнер неће моћи да добије више од три одсто провизије.

Од новог-старог партнера, како подсећа еКапија, очекује се и већи обим услуге – већи број возила (2.151 у односу на 1.853), већи број контролора (300 контролора у односу на 200), већи број продајних места за допуну карата (минимум 1.500 у односу на 800), као и дуже радно време места за издавање персонализованих картица.

Подсетимо, иако је уговор са компанијом Apex Solution Technology за систем БусПлус истекао 20. септембра, секретаријат за јавни превоз одлучио је да га продужи до 31. децембра 2020. године, односно до завршетка процеса избора новог партнера у складу са законом.

Извор: Н1

Фото: Извор :Н1

 

Повезане објаве