Пензионери и ове године могу бесплатно у бање

објавио Српски Глас

О трошку Фонда ПИО на рехабилитацију могу сви они чија месечна примања не прелазе 29.378 динара

Пензионери чија месечна примања нису већа од 29,378 динара моћи ће и ове године, упркос пандемији вируса корона, о трошку Фонда за пензијско и инвалидско осигурање на оправак у неку од српских бања. Ово право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Србије, потврдили су јуче у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Пријаве на оглас се подносе почев од 14. маја, закључно са 31. мајем 2021. године, а чланство у неком савезу није услов да би се пензионер пријавио за одлазак у бању. Право да се јаве на оглас имају сви пензионери који, осим примања које је до 29,378 динара, немају друга лична примања. Као и они који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 11. маја 2021. када је евро вредео 117,5749 динара), под условом да збир тих пензија износи до 29,378 динара.

Уз пријаву, потребно је поднети пензијски чек, доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго), попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, као и да осим пензије корисник нема других примања и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију и достави расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника принадлежности са подручја филијале фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Извор: Н1

Фото:  М. Спасојевић

Повезане објаве